Dostosuj stronę
Zaloguj

Biuro Karier Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Jesteś tutaj: Strona główna
poniedziałek, 25 Wrz 2017
  • TARGI PRACY I KARIERY 2017
Nazwa firmy / instytucji Urząd Komunikacji Elektronicznej
Adres M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
Nazwa stanowiska specjalista ds. kontroli radiowej, zwalczania zakłóceń i wydawania pozwoleń radiowych
Liczba osób 1
Termin składania podań 2010-03-20
Branża Administracja
Telekomunikacja
Charakter pracy stała
Lokalizacja Polska
Wymagania Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe; - prawo jazdy kat. B; - znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, o kompatybilności elektromagnetycznej, o swobodzie działalności gospodarczej, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, Kodeks postępowania administracyjnego; - znajomość zagadnień z dziedziny radiokomunikacji w zakresie miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej oraz praktyczna umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych; - umiejętność interpretacji przepisów prawa; - posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i list motywacyjny; - oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; - oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; - oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; - kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B. Kopie innych dokumentów i oświadczeń: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Opis wykonywanych zadań Główne obowiązki: - udział w prowadzeniu postępowań w zakresie zwalczania zakłóceń radioelektrycznych; - udział w prowadzeniu kontroli bezpośrednich stacji radiokomunikacyjnych; - udział w prowadzeniu kontroli emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych, wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji oraz w Regionalnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych; - wykrywanie przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych uprawnień; - prowadzenie postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów decyzji w zakresie wydawania pozwoleń radiowych, prowadzenie ewidencji pozwoleń i naliczanie opłat w tym zakresie; - prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu etykietowania wyrobów; - udział w sporządzaniu opinii, na wniosek urzędów celnych, w sprawie spełniania przez wyroby wymagań zasadniczych i innych; - pobieranie próbek wyrobów wprowadzonych do obrotu.
Warunki zatrudnienia Warunki pracy: - Praca w siedzibie urzędu – na drugim piętrze (dostęp schodami zewnętrznymi lub windą przystosowaną dla osób niepełnospranych); - Brak podjazdów; - Brak toalet dla osób niepełnosprawnych; - Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy; - Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu; - Wysiłek fizyczny; - Praca w terenie; - Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); - Permanentna obsługa klientów zewnętrznych; - Praca na wysokości do 3 metrów.
Sposób kontaktowania Dokumenty należy przesłać do dnia 10 marca 2017 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem „Specjalista – OBY/WK/7’’
Osoba do kontaktu Małgorzata Skurczyńska, tel. 22 5349227

Newsletter

Jeśli chesz być informowany o nowościach Biura Karier? Wpisz swój adres e-mail poniżej!


Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.